نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حکومت اسلامی و مقاصد شریعت از دیدگاه فقها با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-82

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم