نویسنده = مصطفی قربانی
تعداد مقالات: 3
1. استحکام‌بخشی ساخت‌درونی قدرت نظام ج.ا.ا با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه


2. ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-40

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر


3. گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه