نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریۀ نظام انقلابی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-56

مصطفی قربانی؛ محسن محمدی الموتی


2. استحکام‌بخشی ساخت‌درونی قدرت نظام ج.ا.ا با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه


3. ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-40

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر


4. گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه