نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-63

مهدی جلالوند؛ بهزاد جلالوند