نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قواعد تعامل آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در فقه سیاسی امامین انقلاب

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

محمدرضا عبداله نسب؛ محمد ترابی