نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-63

مهدی جلالوند؛ بهزاد جلالوند


2. ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

عبدالله حاجی علی لالانی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند