کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 7
3. دیه قتل شبه عمد از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-73

محمد جعفر صادق پور


5. ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

عبدالله حاجی علی لالانی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


6. تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-40

سید محمد حیدری خورمیزی


7. نظارت بر قدرت و مکانیسم های آن در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-107

سعید کمالی کفراتی؛ محسن محمدی الموتی