کلیدواژه‌ها = نظارت
تعداد مقالات: 2
1. شیوه های کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مدیریّت علوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-46

علیرضا میرزایی


2. نظارت بر قدرت و مکانیسم های آن در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-107

سعید کمالی کفراتی؛ محسن محمدی الموتی