کلیدواژه‌ها = مقام معظم رهبری
تعداد مقالات: 6
2. «مقالـه مطلوب» از دیدگاه مقام معظم رهبری (دام ظله)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-28

محمد الله نیا


3. بررسی ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (دام ظلّه)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-97

احسان مصطفی پور؛ مریم ثابتی


5. مؤلّفه های قدرت ساز بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-117

داود ابراهیم پور


6. مروری بر نرمش قهرمانانه در قرآن با تأکید بر کلام رهبری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-125

فاطمه مریدی