کلیدواژه‌ها = مقام معظم رهبری
تعداد مقالات: 8
1. بررسی مبانی قرآنی بیانیۀ گام دوم انقلاب با رویکرد زبان‌شناختی بینامتنیت

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 85-108

نورالدین پروین؛ مهدی شوشتری


2. حمایت از کالای ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 131-154

سید محمد حیدری خورمیزی؛ مهدی شوشتری؛ هادی خوشنودی


5. بررسی ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (دام ظلّه)

دوره 4، شماره 7، شهریور 1397، صفحه 73-97

احسان مصطفی پور؛ مریم ثابتی