کلیدواژه‌ها = انقلابی‌گری
تعداد مقالات: 2
1. استحکام‌بخشی ساخت‌درونی قدرت نظام ج.ا.ا با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه


2. گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه