تعداد مقالات: 53

1. اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 5-16

محمدحسن قدردان قراملکی


3. اقتصاد مقاومتی نمود آموزه های اعتقادی و اقتصادی اسلام

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 5-20

اسحاق طاهری سرتشنیزی


8. ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 21-36

عبدالله حاجی علی لالانی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


10. تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 23-40

سید محمد حیدری خورمیزی


11. ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-40

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر


15. مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 41-63

مهدی جلالوند؛ بهزاد جلالوند


16. هویت‌پژوهی اقدامات پیشگیرانه امنیتی از منظر فقه امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 41-65

حسین کدیور؛ حمید قنبری؛ حسن تلاشان؛ امیر ملامحمدعلی


19. دیه قتل شبه عمد از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 57-73

محمد جعفر صادق پور


21. شاکله، بازتابی بنیادین از حالات و اطوار نفس و فطرت در پرتو آموزه های دینی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 65-81

محسن شیراوند؛ سید علی محمد موسوی


22. فرایند غیریت سازی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-86

احمد عزیزخانی


24. نقش آموزش تقدیر معیشت به کارکنان در ارتقاء معنویت فرد و سازمان

دوره 3، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 71-87

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری