تعداد مقالات: 53

1. اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-16

محمدحسن قدردان قراملکی


2. بنیادشناسی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر سخنان امام خامنه ای دامت برکاته

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-21

اسحاق طاهری سرتشنیزی


3. اقتصاد مقاومتی نمود آموزه های اعتقادی و اقتصادی اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-20

اسحاق طاهری سرتشنیزی


4. حقیقت قید اطلاق در ولایت مطلقه فقیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-22

سید محمد حیدری خورمیزی


6. بررسی قواعد تعامل آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در فقه سیاسی امامین انقلاب

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

محمدرضا عبداله نسب؛ محمد ترابی


8. ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-36

عبدالله حاجی علی لالانی؛ سلمان قاسم نیا؛ مهدی جلالوند


9. استحکام‌بخشی ساخت‌درونی قدرت نظام ج.ا.ا با تکیه بر دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه


10. تحلیل تطبیقی ولایت اذنی فقیه از منظر شیخ انصاری و امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-40

سید محمد حیدری خورمیزی


11. ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-40

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر


12. شیوه های کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مدیریّت علوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-46

علیرضا میرزایی


14. اهمیت، ضرورت و جایگاه امامت در نگاه حضرت صدیقه طاهره(س)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-61

علیرضا میرزایی


15. مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-63

مهدی جلالوند؛ بهزاد جلالوند


16. هویت‌پژوهی اقدامات پیشگیرانه امنیتی از منظر فقه امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-65

حسین کدیور؛ حمید قنبری؛ حسن تلاشان؛ امیر ملامحمدعلی


17. پژوهشی در سیر تکاملی نظریه ولایت فقیه در اندیشه علمای شیعه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-66

علیرضا میرزایی


19. دیه قتل شبه عمد از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-73

محمد جعفر صادق پور


20. حکومت اسلامی و مقاصد شریعت از دیدگاه فقها با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-82

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم


21. شاکله، بازتابی بنیادین از حالات و اطوار نفس و فطرت در پرتو آموزه های دینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-81

محسن شیراوند؛ سید علی محمد موسوی


22. فرایند غیریت سازی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-86

احمد عزیزخانی


23. آداب و آثارِ انتقاد سازنده با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-86

غلامرضا خوش نیت؛ عباس شریفی


24. نقش آموزش تقدیر معیشت به کارکنان در ارتقاء معنویت فرد و سازمان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-87

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری