«مقالـه مطلوب» از دیدگاه مقام معظم رهبری (دام ظله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

مقاله­نگاری سهم فراوانی در پژوهش و تولید علم کشور دارد. یکی از موضوعات محوری مورد تأکید مستمر مقام معظم رهبری(دام ظله) در دیدار با استادان دانشگاه­ها، ارائه شاخص­های مقاله مطلوب است. از نگاه معظم له، استفاده از ظرفیت مقاله برای ایفای نقش متعهدانه و هدایت­گرانه در جامعه ضروری است. ایشان ضمن تمجید از تولید کمّی مقالات، به­ویژه مقاله­های استنادی، بر لزوم حفظ این جنبه همراه با رعایت حد اعلای کیفیّت و مراعات جهتِ مطلوب در کنار کمیّت، تأکید دارند. ایشان از مقاله مطلوب به­عنوان «علم نافع» یاد کرده و ویژگی­هایی همچون ضروت تأمین نیازهای کشور، نوآوری، شکستن مرزهای دانش، رعایت ضوابط جاری، نمایان شدن آثار تحقیق علمی در اجتماع، دشمن­ستیزی، کسب مرجعیت علمی و یا تکمیل کنندگی زنجیره تحقیق، اتقان، متانت و رعایت حد اعلای توان علمی را برای آن برمی­شمارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Ideal Article” in the Viewpoint of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Mohammad Allahnia
Assistant Professor in the Department of Philosophy and Theology, Shahid Mahalati Higher Education Complex
چکیده [English]

Article development has a critical role in research and scientific production of a country. One of the axial issues emphasized by the supreme leader during his last meeting with the university professor and faculty members was explaining the standards of an ideal article. In the viewpoint of the leader, putting the capacities of scientific articles for fulfilling a responsible and guiding role is the dire need of the society. Acclaiming the quantitative growth of the articles, especially highly-cited ones, the leader underscored the importance of sustaining this growth as well as increasing the quality of scientific productions to an ultimate extent. Assimilating the ideal article to a “beneficial science”, the leader mentioned satisfying the needs of the country, innovation, transgression of boundaries of knowledge, adherence to the current regulations of article development, exerting influence on the society, acquiring scientific authority, complementing the research cycle, accuracy, firmness and observance for the utmost scientific power of the country as characteristics of an ideal article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article Development
  • Ideal Article
  • Supreme Leader
  • Beneficial Science