شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های گفتمان آتش به اختیار از منظر امام خامنه‌ای (مدظله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، مدیریت و علوم و تحقیقات قم، قم، ایران

چکیده

طرح موضوعِ گفتمان «آتش به اختیار» در ادبیات انقلاب اسلامی با توجه مقتضیات زمان و مصالح جامعه اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، نشان از لزوم مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان دارد از این رو تبیین و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن می‌تواند تکلیف نخبگان و فرهیختگان جامعه اسلامی را به‌عنوان افسران جنگ نرم، در مواجهه با دشمنان مشخص ساخته و به نمایش کارآمدی نظام اسلامی در برهه کنونی بپردازد.
در تحقیق حاضر تلاش شده با استفاده از روش‌های تحلیل مضمون و سایر رویکردهای کیفی به شناسایی و تبیین ابعاد گفتمان آتش به اختیار، از منظر مقام معظم رهبری به‌عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات کنونی کشور پرداخته شود. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد برخی از مهم‌ترین ابعاد و مؤلفه‌های گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبریK عبارت است از: ابعاد علمی، فرهنگی، فکری و جهادی که به شکل‌گیری ارکان اصلی گفتمان یادشده، منتهی می‌شود که توجه دقیق به مفاهیم و پیاده‌سازی صحیح ابعاد مربوط بر اساس قوانین اسلامی و احکام دینی، می‌تواند توفیق و پیشرفت جامعه اسلامی را در برهه کنونی سبب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Dimensions and Components of “Fire at Will” in the Viewpoint of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Pejman Salehi
PhD Candidate of Educational Management, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Brining “fire at will” into the discourse of the Islamic revolution due to the demands of time and interests of the Islamic society uncovers the necessity of confronting the cultural attacks imposed by the hostile front. Therefore, identifying and explaining the dimension and components of this concept, helps the elites of the society to adopt efficient counter-measures against the enemies and promote the efficiency of the Islamic system. Thus, the current research has employed theme analysis and other appropriate qualitative approaches to uncover these components and dimension as solution to some of the problems of the country. The findings showed that the most important dimensions and components of “fire at will” include scientific, cultural, intellectual and Jihadi which give birth to the foundations of the discourse. Considering these dimensions and putting them into effect in an accurate manner and according to Islamic regulations and Islamic decrees, bring about success and development of Islamic society in this occasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Fire at Will
  • Imam Khamenei