نویسنده = محمدنوید نریمانی
الزامات ابزاری سیاسی تحقق تمدن نوین اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 89-113

حمید حبیبی؛ محمدنوید نریمانی