نویسنده = محمد شفیعی‌فر
ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 23-40

مصطفی قربانی؛ محمد شفیعی‌فر