نویسنده = حمید قنبری
تحلیل قرآنی - روایی مؤلفه‌های نظریه اقتصاد مقاومتی آیت الله خامنه ای با محوریت قاعده نفی سبیل

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 37-59

حمید قنبری؛ غلامرضا عالیخانی؛ مهدی شوشتری


نقش آموزش تقدیر معیشت به کارکنان در ارتقاء معنویت فرد و سازمان

دوره 3، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 71-87

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ حمید قنبری