نویسنده = محمد رحیم نظری
اصول و مؤلفه‌های ارتقای مشروعیت حکومت اسلامی؛ مبتنی بر اندیشه حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 61-87

مهدی حسنی؛ محمد رحیم نظری؛ عباس برجوئی فرد