کلیدواژه‌ها = دیه
دیه قتل شبه عمد از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 57-73

محمد جعفر صادق پور