کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 41-63

مهدی جلالوند؛ بهزاد جلالوند