کلیدواژه‌ها = تقیة مداراتی
مبانی فقهی تقریب مذاهب اسلامی از منظر امامین انقلاب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 109-129

محمد شریفی؛ حمید ملک‌مکان