کلیدواژه‌ها = وحدت اسلامی
گفتمان وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 83-100

محمدتقی اقایی؛ مجتبی سلطانی