اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

مقاله پیش‌رو به تبیین اهمیت و جایگاه امامت از دیدگاه امام خمینی(ره) می‌پردازد. در تبیین اهمیت این موضوع به نکاتی مانند: جزء دین و امانت الهی بودن امامت، معرفی مرگ جاهل به امام به‌عنوان مرگ جاهلیت، عدم قبولی عبادات بدون ولایت، ولایت صورت و مکمل دین اشاره خواهد شد. در بخش دوم مقاله، نگارنده به تقریر جایگاه امامان در نظام هستی در دو عرصه ولایت تکوینی و تشریعی خواهد پرداخت. چنان‌که اشاره خواهد شد، امام خمینی(ره) با رویکرد عرفانی، امامان را خلیفه الهی و واسطه تکوینی فیض الهی توصیف می‌کند؛ در ولایت تشریعی نیز امامان را مانند پیامبر(ص) دارنده علم لدنی الهی دانسته که در پرتو آن، فی‌الجمله حق ولایت تشریعی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position and Importance of Imamate in Imam Khomeini`s View

نویسنده [English]

  • Mohamad Hassan Ghadrdan Gharamaleki
چکیده [English]

This paper analyzes the position and importance of Imamate from Imam Khomeini's point of view. To show the importance of this point, some subjects  are referred to as: Imamate as a part of  religion and divine deposit, introducing the death of the unfamiliar to Imam as the death of ignorance era, nonacceptibilty of prayers without acceptance of Imamate, imamate as the face and compliment of religion. The position of Imams in the world considering the formative vilayat and legislative one are the point of discussion in the second part of this paper. As being mentioned, Imam Khomeini with his mystical approach illustrates Imams as the caliph of Allah and the formative means of divine blessings in this world. He, considering the legislative vilayat, introduces Imams just like holy prophet as possessing the divine knowledge which gives them the right of legislative vilayat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamate
  • Imam
  • Informative Vilayat
  • Legislative Wilayat
  • Government