پژوهشی در سیر تکاملی نظریه ولایت فقیه در اندیشه علمای شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی دانشکده شهید محلاتی

چکیده

نگاه شیعه به حکومت، از آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت نشئت می‌گیرد؛ چنان‌که برای هرم قدرت تعریف خاصی دارد که از تعیین الهی در مهندسی ربانی در جامعه انسانی ناشی می‌شود. در این نظام، جایگاه رهبران معصوم انتصابی و با تعیین الهی است. این رهبری ربانی راشد و راقی منحصر به حضور معصومین نیست، بلکه به‌دلیل ضرورت اشراب جامعه از مقررات الهی، در تمام زمان‌ها - حتی در دوره غیبت معصوم - مورد توجه است. در نگاه شیعه، مقام رهبری دینی و سیاسی در عصر غیبت با ولی صالح و فقیه جامع‌الشرایط است. این اندیشه با توجه به واقعیت‌های تاریخی تمدن اسلامی، روند خاصی طی نموده و از نظرات بسیط آغاز شده و به یک نظریه کمال‌یافته ارتقا یافته است. در تحقیق حاضر، این روند استکمالی مورد واکاوی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytico- Historical Study on the Progressive Steps of the Theory of Velayat-e Faqih in the View of Shiite Scholars

نویسنده [English]

  • Alireza Mirzayi
چکیده [English]

Shiite viewpoint about government has been affected by the holy Prophet's teachings and infallible Imams' so much so that the pyramid of power has been defined specially which is due to the divine appointment in human society.  Infallible Imams in this system are appointed by Allah. Not only has this divine leadership been considered at the presence of Imam, but also because of the necessity of the divine rules for the society, this point is highly noticed for the time of occultation, too. This is the belief of the Shiite that political and religious leadership during the time of occultation is the duty of a fully qualified and pious faqih. Considering the realities of the history of Islamic civilization, this belief has started from a simple theory and has improved to a perfect and completed one. In this paper, this process is to be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vilayat-e Faqih
  • Political Theory of Islam
  • Managing Society during Occultation
  • Legal System
  • Shiite scholars