فرایند غیریت سازی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعریف «دیگری» برای بازشناسی «خود»، ضرورتی انکارناپذیر جهت بازسازی و باز‌شناسی هر «هویتی» است؛ در این میان اندیشه‌های امام خمینی(ره) به‌مثابه یک چارچوب هویت‌ساز برای هر فرد مسلمان، توجهی ویژه به فرایند ساخت دیگری یا «غیریت‌سازی» داشته است. تحقیق پیش‌رو درصدد بازشناسی این فرایند در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) برآمده و غیریت‌های تعریف‌شده در اندیشه ایشان را که مبتنی بر اصل اسلامی توحید بوده، بازتعریف کرده است. این غیریت‌ها که از نفس سرکش آدمی تا استکبار جهانی را شامل می‌شود، هویتی جدید برای انسان مسلمان به ارمغان می‌آورد که هم‌زمان زندگی زمینی و آسمانی بشر را دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of "Otherness" in the Political Discourse of Imam Khomeini

نویسنده [English]

  • Ahmad Azizkhani
چکیده [English]

It is inevitable to define "otherness" for knowing "self" to realize and know any kind of "identity". In this regard, Imam Khomeini's thoughts as an identifiable framework for any Muslim paid special attention to the "otherness". This paper seeks to demonstrate this process in the political speeches of Imam Khomeini and introduces defined "otherness", being based on Islamic monotheism, in his thought. This "otherness" which is consisted of violent self to global arrogance dedicates a new identity to Muslim people which would affect their earthly and heavenly lives both.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Identity
  • Discourse
  • Otherness