مروری بر نرمش قهرمانانه در قرآن با تأکید بر کلام رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

نرمش قهرمانانه، به عنوان یک تدبیر اجتماعی ـ سیاسی، همواره در رفتار ائمه نمود داشته است که مصداقی از آن در صلح امام حسن(ع) متجلی گردیده و مقام معظم رهبری در ترجمه کتاب «صلح امام حسن» به آن اشاره نموده است. نرمش قهرمانانه یک نظام صحیح حرکت منطقی است که در عین استفاده از اصل غافل‌گیری برای رسیدن به اهداف و آرمان‌ها، به‌سوی پیشرفت رهنمون می‌کند. در این نوشتار ما با استفاده از آیات الهی، ضمن یافتن مصادیق قرآنی، نرمش قهرمانانه را در سیره انبیا و اولیای الهی جستجو کرده و با برشمردن ویژگی‌ها، مبانی، شرایط، خطوط قرمز و ثمرات آن در قرآن مقاله را به پایان برده و عناوین را با فرمایشات مقام معظم رهبری عطرآگین می‌نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Championship-Based Leniency in the Quran, with an Emphasis on the Words of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Fatemeh Moridi
چکیده [English]

Champion’s leniency, as a socio-political policy, has been employed by the immaculate Imams, the proof of which is evident in the peace of Imam Hassan, an issue touched by the supreme leader in the translation of the book “Peace of Imam Hassan”. Champion’s leniency is the right system of logical movement, that while seeks aims and objectives unrevealed, leads toward development. In the current research, using divine verses and finding Quranic evidences, the researcher has sought champion’s leniency in the lives if prophets and saints. Then the researcher puts into word characteristics, fundamentals, conditions, red lines and results of champion’s leniency in Quran, and then adorns the writing with the words of the Supreme leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Championship-Based Leniency
  • Enemy
  • Quran
  • Supreme Leader