بازخوانی تطبیقی وصیت نامۀ الهی سیاسی امام خمینی و بیانیۀ گام دوم مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الاهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

چکیده

از دغدغده­ها و دلواپسی­های بنیان‌گذاران و وفاداران به انقلاب­های سیاسی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، استقرار، تثبیت، استمرار، کارآمدی نظام برآمده از انقلاب و استمرار گفتمان انقلابی است. حضرت امام8 به­عنوان بنیان­گذار و مقام معظم رهبری به­عنوان مفسر و ادامه دهندۀ مسیر تعیین شدۀ امام8، ضمن واکاوی محتوا، ارزش انقلاب و نظام اسلامی با آسیب­شناسی هوشمندانه و ریل­گذاری مناسب در صدد تضمین مانایی و زدودن آسیب­های احتمالی هستند. وصیت‌نامۀ الهی سیاسی امام8 و بیانیۀ گام دوم انقلاب مشیر به این هدف متعالی است. هر دو مکتوب، ناظر به مآل‌اندیشی و مهندسی و ترسیم نقشه راه پرمخاطرۀ آینده است. در این پژوهش، ضمن بازخوانی هر دو مکتوبِ ارزشمند با نگاه تطبیقی، وجوه مشترک قابل توجهی استخراج و عنوان­گذاری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. روح هر دو نوشته واحد است، کانّه فرد واحدی به اقتضایِ زمانی و مکانی مختلف برای آیندۀ انقلاب طرح راهبردی ارائه کرده‌اند. روش ما در این تحقیق برای جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای و سپس با رویکرد تطبیقی و تحلیلی، ایده­های راهبردی دو رهبر انقلاب در طول زمان با توجه به تطورات تاریخی، مورد خوانش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Re-Reading of Political- Divine Will of Imam Khomeini and the Statement of the Second Step to the Revolution of Supreme Leader of Revolution.

نویسنده [English]

  • Alireza Mirzaei
Assistant professor in Department of Theology, Shahid Mahalati High Educational Complex
چکیده [English]

Stability, consolidation, continuation, and efficiency of a system derived from a revolution as well as permanence of a revolutionary discourse are of the concerns of the founders and royals of the political-social revolution of Iran. By analyzing the content and value of the revolution and Islamic system  and intelligent pathology as well as proper railing, Imam Khomeini , as the founder of the revolution , and the supreme leader of the revolution , as the interpreter and the continuant of Imam Khomeini’s path, sought to guarantee the permanence of the revolution and eliminate the probable hazards.” political-divine will of Imam Khomeini” and “statement of the second step to the revelation”, both, are written based on this very purpose. The both have foresighted, engendered and illustrated the future map of the revolution. This paper has comparatively reread this two writings and extracted considerable common elements and, then, has analyzed them. These two writings have the same soul and essence as if one person has written them in different time and place to give a strategic plan for the future of the revolution. To gather data, Library research method is applied in this paper; then, the comparative and conceptual methods are used to reread the strategic plans of these two leaders of revolution during the different historical changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini’s will
  • statement of the second step of revolution
  • revolution
  • Islamic system
  • enemy
-        قرآن.
-        نهج البلاغه.
-        ابن‌أبی‌الحدید، عبدالحمید‌بن‌هبه الله (1404ق)، شرح نهج البلاغه لابن‌أبی‌الحدید، 10جلد، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی8، قم: چاپ اول.
-        ابن بابویه، محمد بن على (1376)، الأمالی (للصدوق)، تهران: کتابچى، چاپ ششم.
-        ـــــــــــ (1395)، کمال الدین و تمام النعمه، 2جلد، تهران: اسلامیه، چاپ دوم.
-        ابن‌جوزی، عبدالرحمان (بی­تا)، مناقب الامام احمد‌بن حنبل، بیروت: دارالآفاق الجدیده.
-        اب‍ن‌ج‍وزی‌، ی‍وس‍ف‌‌ب‍ن‌ق‍زاوغ‍ل‍ی‌ (بی­تا)، خصائص الائمه، آستان قدس رضوی.
-        ابن‌حنبل، احمد (1994-1414)، المسند، لبنان، بیروت: دار الفکر، الطبعه الثانیه.
-        ابن‌ح‍ج‍ر ه‍یث‍م‍ی‌، اح‍م‍دب‍ن‌‌م‍ح‍م‍د، (1965-1385)،  الصواعق المحرقه علی أهل الرفض والضلال والزندقه، مصر: مکتبه القاهرة.
-        ابن‌حیون، نعمان‌بن‌محمد (1409)، شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهارD، 3جلد، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
-        ابن‌شعبۀ حرانى، حسن‌بن‌على (1404/1363)، تحف العقول عن آل الرسول[، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
-        ابن‌مرتضی، احمد‌بن‌یحی (بی­تا)، طبقات المعتزله، دار المکتبه الحیاة.
-        ابن‌نما حلى، جعفر‌بن‌محمد (1406ق)، مثیر الأحزان، قم: مدرسۀ امام مهدىQ، چاپ سوم.
-        اسفراینی، ملا اسماعیل (بی­تا)، انوار العرفان، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
-        امام خمینی8، سیدروح‌الله (1369)، صحیفۀ نور، جلد 21، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
-        ترمذی، محمدبن‌عیسی (2006-1426)، سنن ترمذی، بیروت: مکتبه العصریه.
-        ثقفى، ابراهیم‌بن‌محمد (1395ق)، الغارات أو الإستنفار و الغارات، 2جلد، تهران: انجمن آثار ملى، چاپ اول.
-        صادقی، حسین (1392)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: انتشارات پیام نوآور.
-        قاضی عبدالجبار (بی­تا)، شرح الاصول الخمسه، لبنان: داراحیاء التراث العربی.
-        ثعلبی نیشابوری، احمد‌بن‌ابراهیم (1422)، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، جلد4، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-        حاکم نیشابوری، محمد‌بن‌عبدالله (1990-1411)، مستدرک علی الصحیحین، تحقیق عبدالقادر عطا، ج3، بیروت: دار الکتب العلمیه.
-        پوپر، کارل (1377)، جامعۀ باز و دشمنان آن، ترجمۀ عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی.
-        حر عاملى، محمد‌بن‌حسن (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، 30جلد، قم: مؤسسه آل البیتD، لإحیاء التراث، چاپ اول.
-        حسن‌زاده آملی، حسن (بی­تا)، هزار و یک کلمه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.
-        سبحانی، جعفر (بی­تا)، بحوث فی الملل و النحل، ، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، دفتر انتشارات اسلامی.
-        سبزواری، ملا هادی (بی­تا)، اسرار الحکم، قم: مطبوعات دینی.
-        شریف الرضى، محمد‌بن‌حسین (1414ق)، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، 1جلد، قم: هجرت، چاپ اول.
-        طباطبایی، سیدمحمدحسین (1374)، ترجمۀ المیزان، مترجم سیدمحمدباقر موسوی همدانی، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
-        فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله (بی­تا)، ارشاد الطالبین الی نهج ‌المسترشدین، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی.
-        کلینى، محمد‌بن‌یعقوب (1429ق)، الکافی، 15جلد، قم: مؤسسۀ علمی فرهنگی دارالحدیث، چاپ اول.
-        مرتضوی، جشید (1359)، ضرورت و فلسفه تاریخ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-        مفید، محمد‌بن‌محمد (1413ق)، الإختصاص، 1جلد، قم: المؤتمر العالمى لالفیه الشیخ المفید، چاپ اول.
-        نسائی، احمدبن‌علی (بی­تا)، خصائص امیرالمومنین علی‌بن‌ابی­طالبJ، بی­جا: المکتبه العصریه.
-        نیکسون، ریچارد (1368)، پیروزی بدون جنگ، ترجمۀ فریدون دولتشاهی، تهران: انتشارات اطلاعات.
-        هاشمى خویى، میرزا حبیب الله (1400ق)، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه و تکمله منهاج البراعه (خوئى)، 21جلد، تهران: مکتبه الإسلامیه، چاپ چهارم.

سایت:

      https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673