ظرفیت های جهانی شدن انقلاب اسلامی از منظر بیانیۀ گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

«جهانی شدن» به معنای بین‌المللی شدن هر امری، با چالش‌های فکری و هویّتی‌اش، به دلیل آثار مثبت و منفی در زندگی انسان، دغدغه فکری عصر حاضر است. با توجه به تأکید شارع مقدس اسلام مبنی بر جهانی بودن این دین و با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قرن معاصر که تعالیم اسلام علّت موجده و مبقیه آن می‌باشد، ضرورت طرح انقلاب در تراز بین‌المللی، اهمیّتی مضاعف می‌یابد. مقام معظم رهبری، در منظومه فکری و نقشه راه ترسیمی خود که در قالب بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغ گردیده است، لازمه جهانی شدن انقلاب اسلامی را، استفاده کاربردی از ابزارهای تربیت و قدرت در اخلاق و سیاست، مانند آزادی، معنویّت، عدالت، استقلال، عزت و برادری دانسته و رسیدن به امّت واحده جهانی به جای دهکده جهانی را، در گرو عملی کردن استراتژی‌های اِعلانی و اِعمالی حداکثری برای ظرفیّت‌سازی در تفکّر مترقی انقلاب اسلامی می‌دانند. در این مقاله توصیفی تحلیلی معلوم می‌شود انقلاب اسلامی به دلیل انطباق مبانی آن با فطرت، انعطاف‌پذیری، متعادل بودن دستاوردها و عقلانیّت، ظرفیّت جهانی شدن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Globalization Capacity of Islamic Revolution, Based on Statement of the Second Step to Revolution

نویسنده [English]

  • amin javadi
دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی
چکیده [English]

Due to its positive and negative effects in human life, globalization, as internationalization of any factor, with its identification and intellectual challenges, has become the concern of the recent century. Considering the emphasis of holy Islamic legislator on Islam as the global religion and Islamic revolution’s contemporary victory, being gained and continued due to Islamic teachings, revolution’s globalization has got double importance. The supreme leader of revolution in his illustrated plan being mentioned in the statement of the second step to revolution defines globalization as using educational and power means such as freedom, spirituality, justice, dignity, and brotherhood in ethics and politics. He emphasizes that a single world nation instead of a global village is not achieved unless declarative and implementing strategies are actualized in capacitating Islamic revolution ‘thoughts. This descriptive-analytical research reveals that Islamic revolution has the capacity of being globalized due to compatibility of its fundamentals with nature, flexibility, and balance of its achievements and intellectuality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Islamic revolution
  • capacity
  • statement of the second state of revolution

کتاب­ ها

-        قرآن کریم
-        نهج­البلاغه، سیدرضی، ترجمۀ علی شیروانی، نامۀ 62، قم: انتشارات دارالعلم، چاپ چهارم.
-        امیدوار، احمد و یکتا، حسین (1379)، امام خمینی8 و انقلاب اسلامی، روایتی جهانی، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، دفتر سیاسی.
-        امام خمینی8، صحیفۀ نور، جلد 13 و 17، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی8.
-        پوراحمدی، حسین (1386)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران در بازتاب فرآیند جهانی شدن، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
-        توال، فرانسوا (1380)، ژئوپولیتیک شیعه، ترجمۀ حسن صدوق، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
-        خامنه­ای، سیدعلی (1390)، راهبردهای سیاست خارجی در بیانات رهبر معظم انقلاب، تهران: مؤسسۀ پژوهشی انقلاب اسلامی.
-        خامنه­ای، سیدعلی (1397)، بیانیۀ گام دوم انقلاب، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
-        دیوید هلد و آنتونی مک گرو (1382)، جهانی‌شدن و مخالفان آن، تهران: ققنوس.
-        رجالی، فرهنگ (1381)، نظریۀ «روابط بین­الملل در دنیای جهانی شده»، محمدکاظم سجادپور، جهانی شدن؛ برداشت­ها و پیامدها، تهران: دفتر مطالعات سیاسی.
-                 قمی، ­عباس (1389)، مفاتیح­الجنان، ترجمۀ الهی­قمشه­ای، چاپ هجدهم، قم: انتشارات فاطمة الزّهراE.
-        کاستلز، امانوئل (1380)، عصر اطلاعات، جلد اول، تهران: طرح نو.
-        گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخص جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-        مهاجرنیا، محسن (1395)، فلسفۀ سیاسی آیت­الله خامنه­ای، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، چاپ سوم.
-        واترز، مالکوم (1379)، جهانی شدن، ترجمۀ اسماعیل مردانی، سیاوش مریدی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اوّل.
-        یان آرت شولت (1382)، نگاهی موشکافانه بر پدیدۀ جهانی‌شدن، ترجمۀ مسعود کرباسیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اوّل.

مجلّات:

-        آل­نجف، عبدالکریم، «دولت جهانی در پرتو اندیشۀ اسلامی»، حکومت اسلامی، سال 8 شمارۀ 4، 1382 .
-        سجادی، سیدعبدالقیوم، «شیعه و جهانی شدن»، شیعه­شناسی، شمارۀ 3 و 4، 1388.
-        رمضانی، روح­الله، «آمیختگی تمدن­ها» مجلۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی، مرداد و شهریور 1374.
-        عبدالحمید، علی، «جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم»، مجلۀ اطلاعات سیاسی اقتصادی، شمارۀ 155 و 156، مرداد و شهریور 1379.
-        مولانا، حمید، «نظریۀ گفتگوی تمدن­ها»، مجلۀ گفتمان، تابستان 1381.
-        نکوئی سامانی، مهدی، «اسلام و جهانی شدن، تعامل یا تقابل؟»، معرفت شمارۀ 133، دی 1387.
-        والرشتاین، امانوئل، «سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانى»، مطالعات راهبردى، ص13.
-        ویلیامز، مارک، «بازاندیشی در مفهوم حاکمیت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی 12-11، 1379.

روزنامه

-        سجادی، سیدعبدالقیوم، «جهانی شدن و عصر ظهور»، روزنامۀ همشهری، 31/1/85 .
-        سجادی، سیدمحمدکاظم، «مخاطرات و فرصت­های جهانی شدن»، روزنامۀ ایران، 18، 19 و 20 خرداد 1381.
-        میرباقری، سیدمحمدمهدی، «اثبات برتری عقلانیت تشیع در ادارۀ جامعه»،روزنامۀ کیهان، 18/11/92.
-        روزنامۀ کیهان، 25 و 29 بهمن 1376.

پایان­ نامه

-        طاهری، سیدمهدی، «بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان»، پایان‌نامه، دانشگاه مفید، 1386.

نرم­ افزار

-        نرم­افزار حدیث ولایت، دیدار با جمعى از مبارزان شیعۀ‏ لبنان، گروهى از خانواده‏هاى معظم شهدا و اقشار مختلف مردم تهران.