حمایت از کالای ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

اقتصاد قوی، نقطة قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطة ضعف و زمینه‌ساز نفوذ، سلطه و دخالت دشمنان است. لذا تأکید بر «تقویت اقتصاد مستقل، مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت» نکتة کلیدی محور سوم بیانیۀ گام دوم انقلاب است. یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد مستقل، حمایت از کالای ایرانی است. مقام معظم رهبری در محور سوم بیانیه، در مسائل اقتصادی، نگاه به خارج را به ضرر کشور می‌دانند؛ به‌طوری‌که نه‌تنها به توان و ظرفیت داخلی کشور کمک نمی‌کند؛ بلکه عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی را دارای آثار و پیامدهای نامطلوبی می‌دانند، پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی درصدد تحلیل آثار و پیامدهای حمایت از کالای ایرانی در جامعه است که اهم این آثار عبارت‌اند از: استقلال کشور و نفی تسلط کفار، دوری از تشبه به کفار و فرهنگ غیر اسلامی، رشد اقتصاد ملی، کاهش بزه‌کاری، کاهش بیکاری در جامعه، گسترش سبک زندگی اسلامی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supporting Iranian Goods; A Solution to the Realization of the Statement of the Second Step of the Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Heidari Khormizi
  • Mahdi Shooshtari
  • Hadi Khoshnoodi
Assistant Professor of Jurisprudence and Islamic Principles, Shahid Mahalati Higher Educational Complex
چکیده [English]

A strong economy is the strong point and the important factor in blocking domination and infiltration of the country, while a weak economy is the Achilles´ heel that prepares the ground for infiltration, domination, and intrusion by the enemies. Therefore, the Insistence on "strengthening the independent economy, based on mass and quality production" is the key point of the third axis of the statement of the second step of the revolution. One of the ways to strengthen the independent economy is to support Iranian goods. In the third axis of the statement, the Supreme Leader considers relying on imports to be to the detriment of the country in economic matters; In a way that not only does not help the internal strength and capacity of the country; Rather, it leads to the instability of the executive policies of the economy and the non-observance of priorities and the appearance of excessive and even extravagant expenses in some parts of the government organizations. The most important of these works are: the independence of the country and the denial of the domination of infidels, avoidance of resemblance to infidels and non-Islamic culture, growth of national economy, reduction of crime, reduction of unemployment in society, expansion of Islamic lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Goods
  • Production Boom
  • Domestic Production
  • Economy
  • the Statement of the Second Step of the Revolution
  • Supreme Leader