مبانی فقهی تقریب مذاهب اسلامی از منظر امامین انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 استادیار دانشگاه تهران، دانشکدة معارف و اندیشه اسلامی

چکیده

ضرورت تعامل و تقریب بین آراء و نظریات فقهی مذاهب اسلامی بی‌تردید از بایسته‌های استحکام امت جهانی اسلام به شمار می‌آید که در این نوشتار با برشمردن و تحلیل مبانی فقهی و دیدگاه‌های فریقین منطبق بر نظرات فقهی امامین انقلاب که در راستای تحکیم و مرمت بنای وحدت و تقریب امت اسلامی تلاش‌های وافری را مبذول داشته‌اند و با صدور فتاوای تقریبی برگرفته از ریشه‌های عمیق قرآنی و روایی، گام بزرگی در جهت تحقق آرمان همبستگی جهان اسلام برداشته‌اند؛ بر آنیم که با اتخاذ مواضع مشترک و همدلی و همکاری فِرَق اسلامی در جهت ایجاد تفاهم و تبادل آرای فقهی و با تأسی به سیرة پیامبر اکرم و ائمة اطهار و منویات و اقدامات امامین انقلاب، دیگربار ملل اسلامی در سایة بنیادها و شالوده‌های دینی و فقهی و همزیستی مسالمت‌آمیز، قله‌های رفیع تکامل و نظام امت واحدۀ جهانی صلابت و اقتدار پیشین خود را بازیابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Foundations of Approximation of Islamic Religions in the View of the Leaders of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharifi 1
  • Hamid Malekmakan 2
1 PhD Candidate of Jurisprudence and Foundations of Law, Shahid Mahalati Higher Educational Complex
2 Assistant Professor of Tehran University Faculty of Education and Islamic Thought
چکیده [English]

The necessity of interaction and approximation between the jurisprudential opinions and theories of Islamic religions is undoubtedly one of the requirements for the strength of the world of Islam. In this paper, the jurisprudential foundations and views of Shiite and Sunni in accordance with the jurisprudential views of the Leaders of the Islamic revolution are examined and analyzed. We believe that by adopting common positions and empathy and cooperation of Islamic sects in order to create understanding and exchange of jurisprudential opinions and by imitating the way of life of the Holy Prophet and the immaculate Imams and the intentions and actions of the leaders of the Revolution, the Islamic nations once again in the shadow of religious and jurisprudential foundations and Peaceful coexistence, will regain the high peaks of their former strength and authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • Jurisprudential Foundations
  • Approximation
  • Inferring Religious Law (Ijtihad)
  • Taqiya (Dissimulation of Beliefs to Protect Oneself)