بررسی مبانی قرآنی بیانیۀ گام دوم انقلاب با رویکرد زبان‌شناختی بینامتنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عرب مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)

2 استادیار فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

درهم تنیدگـی متون، حاصـلِ رویکردِ زبان­شناختی به ادبیات و نقدِ متن محور است. در این زمینه، رهبر فرزانۀ جهان اسلام به اشکـال گوناگون، تحت تأثیرِ قرآن کریم قرار گرفته است. این تأثیرپذیری، گاه از مضـمون و محـتوا و گاه در الفاظ و فنونِ بیانی قرآن، صورت پذیرفته است. مقام معظم رهبری در حالی­که انقلاب کبیر اسلامی ایران، چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشته و قدم به دهۀ پنجم حیات نهاد، در روز 22 بهمن 1397، با صدور بیانیۀ گام دوم انقلاب ضمن تبیین دستاوردهای شگرف چهـار دهۀ گذشته، به توصیه­های راهبردی در زمینۀ علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و سبک زندگی در راستای تحقق ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی «ارواحناه فداه» با سبک و مضمون­های­ قرآنی پرداخته­اند. براین اسـاس، پژوهش حاضـر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی شیوه­های اثرپذیری بیانیۀ گام دوم انقلاب از قرآن کریم می­پردازد. از مهم­ترین نتایج حاصل از این کاربست، نشان می­دهد که مقام معظم رهبری، با نگرشی عارفانه و با بهره­گیری از مضامین قرآنی، چشم­انداز روشن انقلاب اسلامی ایران و جهان را در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی در بیانیۀ گام دوم انقلاب به‌خوبی ترسیم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Quranic Foundations of the Statement of the Second Step of the Revolution with an Intertextual inguistic Approach

نویسندگان [English]

  • Nooruddin Parvin 1
  • Mehdi shoshtari 2
1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Shahid Mahallati Higher Education Complex
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Foundations of Law, Shahid Mahalati Higher Educational Complex
چکیده [English]

The interconnectedness of texts is the result of a linguistic approach to literature and text-based critique. In this regard, the deep-thinking leader of the Islamic world has been influenced by the Holy Quran in various ways. This influence is sometimes from the content and sometimes from the words and expressive techniques of the Qur'an. While the Great Islamic Revolution of Iran has passed the 40th anniversary of its victory and entered the fifth decade of life, on Bahman 22, 1397, the Supreme Leader issued a statement on the second step of the revolution, explaining the remarkable achievements of the past four decades and addressed strategic recommendations in the field of science and research, spirituality and ethics, economy, justice and fight against corruption, independence and freedom, national dignity and lifestyle in order to achieve the creation of a new Islamic civilization and preparation for the emergence of Imam Mahdi, utilizing Quranic style and themes. Therefore, the present study uses a descriptive-analytical method to analyze the methods of the effectiveness of the statement of the second step of the revolution from the Holy Quran. One of the most important results of this utilization shows that the Supreme Leader, with a mystical attitude and using Quranic themes, well outlined the clear vision of the Islamic Revolution of Iran and the world for the realization of a new Islamic civilization in the statement of the second step of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Intertextuality
  • Statement of the Second Step of the Revolution
  • Supreme Leader