حقیقت قید اطلاق در ولایت مطلقه فقیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

ولایت مطلقه به معنای سرپرستی و تدبیر مطلق امور عبادی و غیرعبادی (سیاسی و اجتماعی) برای مطلق افراد جامعه است. لذا فقیه از منظر اختیاراتی که دارد به دو شعبه مهم ولایت مطلقه فقیه و ولایت مقید به امور حِسبیّه تقسیم می­شود. در ولایت مطلقه گاهی اطلاق ولایت در برابر تقیید آن به امور حسبیّه و برخی واجبات کفایی امّت مطرح می­شودو گاه در برابر تقیید آن به احکام شرع اعم از اولیّه و ثانویّه.
مقاله پیش­رو به روش تحلیلی - توصیفی، با غور و تدقیق در ابعاد و زوایای موضوع، به واکاوی قید اطلاق و ارتباط آن با ولایت­مطلقه و جامعة اسلامی با تأکید بر دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجّه به اینکه واژة اطلاق در بحث ولایت فقیه، نسبی و در عنوان وصفی محصور است، اطلاق ولایت، نسبت به امور حسبیّه مقیّد نمی­گردد، به خلاف احکام شرع که حتّی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) استقلال در تشریع ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Absolute in Faqih Absolute Guardianship with an Emphasis on Imam Khomeini`s View

نویسنده [English]

  • Mohammad Heidari Khormizi
Assistant Professor of Shahid Mahallati Higher Education Institution
چکیده [English]

Absolute guardianship is taken as supervising and administrating all social, political and religious affairs of all people in Muslim society. Faqih guardianship, therefore, with regard to its field of authority includes two branches of absolute guardianship and determined guardianship; the latter being restricted to hisbiyah affairs. The word absolute in some cases is put against its being limited to hisbiyah affairs and some kifayi religious obligations and in some other cases against its being limited to religious rules of primary and secondary levels both. The paper has studied the adjective of absolute in the expression and its meanings in the field with regard to Imam Khomeini`s view in an analytical and descriptive method. As concluded in the paper, as the word absoluteness in studying faqih guardianship is relative and restricted in descriptive title, applying it to hisbiyah affairs would not limit it contrary to religious rules that even the Prophet may not limit or change them on his will.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modifier of Absoluteness
  • Absolute
  • Hisbiyah Affairs
  • Absolute Guardianship
  • Faqih Absolute Guardianship