ارکان مشروعیّت در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد مسائل سیاسی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بحث از مشروعیّت نظام‌های سیاسی از جمله در نظام مردم سالاری دینی، به سبب اهمیت و حساسیت آن، همواره مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا ارکان و پایه‌های مشروعیّت از دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده و روش کار نیز به طور عمده مبتنی بر تحلیل بیانات معظم له است. از دیدگاه ایشان، مشروعیّت دارای پایه‌ها و ارکان چندگانه است مبنی بر اینکه حکومت و حاکمان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت‌های دینی، از مقبولیت عمومی نیز برخوردار بوده، قدرت خود را بر اساس رویه‌های قانونی اعمال کنند و برای توفیق در تحقق اهداف و انجام بهینه کارویژه‌های خود بایستی کارآمد باشند تا مشروعیّت حکومت به­طور تام تأمین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foundations of Legitimacy in Ayatollah Khamenei’s Thought

نویسندگان [English]

  • Mostafa Qorbani 1
  • mohammad shafieefar 2
1 AM from University of Tehran
2 Assistant professor of political sciences – University of Tehran
چکیده [English]

Legitimacy of political systems has always been the center of attention due to its importance and sensitivity. Many opinions and viewpoints, therefore, have been mentioned in relation to the legitimacy of the religious democracy. In this paper we aim to analyze fundamental factors of legitimacy in Ayatollah Khamenei’s viewpoint. The paper has been carried out in a descriptive-analytical method and is based mostly on the words and speeches given by the supreme leader. Studies show that from in his viewpoint, legitimacy has multiple pillars and factors. In fact, from Ayatollah Khamenei’s viewpoint, the government and the ruling body are required to have religious legitimacy as well as public acceptance. They also have to enforce their power in line with legal procedures and be efficient and successful in realizing their goals and objectives in order to provide total legitimacy for the entire government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Rightness
  • Acceptance
  • Legality
  • Efficiency