گفتمان وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خامنه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

وحدت امت اسلامی و همگرایی بین کشورهای مسلمان، از مهم­ترین موضوعات مورد توجّه اندیشمندان و متفّکران مذاهب اسلامی و یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران است که نقطة­ برجستة اندیشة رهبران آن را تشکیل می­دهد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که مفهوم وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشة سیاسی امام خامنه­ای (مدّظله) دارای چه جایگاه و مختصاتی می­باشد؟ این پژوهش با کاوش روشمندِ بیانات و فرمایشات معظم­له بر پایة­ روش تحلیل عملیاتی گفتمان (پدام) نشان می­دهد که نظام گفتمانی وحدت و همگرایی امت اسلامی در اندیشة سیاسی ایشان شامل چهار محور اصلی چیستی وحدت اسلامی، چرایی و ضرورت وحدت امت اسلامی، چگونگی تحقق وحدت و همگرایی امت اسلامی و موانع تحقق آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discourse of Unity and Convergence of Islamic Nation in Imam Khamenei`s Political Thought

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi aqaie 1
  • mojtaba soltani 2
1 M.A. graduate of political sciences
2 M.A. student of political sciences
چکیده [English]

Unity between Islamic nations and their convergence as one of the most important issues has been dealt with by Islamic thinkers and is regarded as one of the main objectives and the milestone of the Iranian Islamic Revolution and its leader’s ideas. This research has intended to answers the question: What is the place of the concept of unity and convergence between Muslim nations in political views of Ayatollah Khamenei? This research, with a systematic analysis of his words based on the analytical method of operational discourse shows the discourse system of convergence and solidarity of Islamic nations in political views of Ayatollah Khamenei includes four important axes such as the whatness of Islamic unity, whyness and necessity of Muslim nation unity, how to realize unity and convergence of Islamic nation and the hurdles on the way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic unity
  • Convergence
  • Islamic Nation
  • Imam Khamenei
  • Analytical Method of Operational Discourse