اهمیّت راهبردی آرمان ها در تحقّق و بقای جامعه دینی با تأکید بر سخنان امام خامنه ای (مدّ ظلّه العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد فلسفه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

آرمان­ های توحیدی، نه در برابر واقعیّت، بلکه عین واقعیّت و مراتب برتر آن را تشکیل می ­دهند؛ تحوّل و دگرگونی افراد و جوامع، تابعی از تحول و دگرگونی در آرمان­ های آنهاست. پیشوایان دینی و مخالفان آنان، هر دو، بر آرمان­ ها تمرکز کرده ­اند. دستة نخست بر تثبیت، تقویت و تحقّق آرمان­ های توحیدی اهتمام ورزیده ­اند، اما دسته دوم کمر به نابودی آرمان ­های الهام ­بخش جامعة هدف بسته ­اند. سبب این دو حرکت متقابل آن است که فراز و فرود حرکت جوامع و صعود و سقوط آنان بسته به آرمان ­هایی است که به آن توجّه کرده و دل بسته ­اند. نظر به نقش حیاتی آرمان­ های توحیدی در تعالی و پیشرفت جوامع، سازمان­ های فرهنگی، تربیتی و آموزشی در صف مقدّم دفاع قرار می ­گیرند و لازم است با طرّاحی و تدوین نظام و برنامه ­های کارآمد و جامع، نسبت به جایگاه مهم خود در حفظ، تقویت و تحقق آرمان ­های توحیدی، نقش خود را ایفا نمایند. رفتار و گفتار رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ­ای (مدّظلّه­ العالی) از سویی موجب شکست دشمنان در تعرّض به آرمان­ ها گردیده و از سوی دیگر هشیاری ملّت نسبت به اهمیّت آرمان ­ها را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The strategic weight of ideals in fulfillment and survival of religious society, emphasizing the words of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Ishaq Taheri Sartishnizi
Professor of Philosophy, Shahid Mahallati Higher Education Institution
چکیده [English]

Monotheistic ideals are not only comparable to reality but are the reality itself in its highest levels and therefore change and variation in peoples and societies depends on change and variation in these ideals. Religious leaders and their opponents have both emphasized the ideals. The former group has strived toward preserving; strengthening and fulfilling these monotheistic ideals while the latter has resolved upon demolishing these inspiring ideals of the society. The logic behind this contrasting movement is that ups and downs of societies’ movement and their rise and fall depend on the ideals on which they have pinned their hopes. Considering the critical role of these monotheistic ideals in elevation and advancement of societies, the cultural, educational and training organizations which are in the front line of defense are required to design and develop a system and a comprehensive and effective program to perform their role in preserving, strengthening and fulfillment of these ideals. Words and actions of the supreme leader of the revolution on one hand have defeated the enemies invading these ideals and on the other, have made the nation aware of the weight of these ideals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal and reality
  • Imam Khamenei
  • Monotheistic ideals
  • Revolutionary ideals