نقش آموزش تقدیر معیشت به کارکنان در ارتقاء معنویت فرد و سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 استادیار فقه و اصول مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

تقدیر معیشت یا عقل معاش، همان عقل زندگی، عقل اقتصادی و عقل اجتماعی است که به فردی که در جامعه زندگی می‌کند و به نوعی درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی است، توانایی فعالیّت موثر را می‌دهد. پژوهش پیش رو با هدف تبیین چگونگی تأثیر این مهم در تعالی معنوی سازمان، با شیوة توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ ای و بهره­ گیری از آیات و روایات، ضمن تعریف مفاهیم پژوهش، میزان اهتمام تعالیم اسلامی به تقدیر معیشت را شرح داده و ضمن بیان وظیفه حکومت در تأمین معاش جامعه، اشاره ­ای کوتاه به وضعیّت معیشتی کارکنان دولت داشته و در پایان تأثیر عقل معاش بر تعالی معنوی فرد و سازمان را یادآور می­ شود و به این نتیجه رسیده که یکی از وظایف سازمان­ ها آن است که در جهت ارتقاء معنویّت افراد و به تبع آن، معنویت سازمان، آموزش تقدیر معیشت و عقل معاش برای کارکنان را در اولویّت قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Instructing the Fate of Livelihood in Spiritual Elevation of Individual and Organization

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shoshtari 1
  • Seyed Mohammah Heidari 2
  • Hamid Qanbari 1
1 Assistant professor of jurisprudence and Foundations of law, Shahid Mahallati High Education Institution.
2 Assistant Professor of jurisprudence and Osul Shahid Mahallati Higher Education Institution
چکیده [English]

The fate of livelihood or the knowledge of home economy is also known as the life knowledge, economy knowledge and social knowledge which helps people who are living in a society and are dealing with economical and social affairs to act effectively.  Aimed at explaining the quality of the effect of fate of livelihood on the spiritual elevation of the organization, the current research has adopted a descriptive-analytical framework, used library sources and enjoyed Quranic verses and tradition to define the concepts and uncover the duty of government in securing the livelihood and then considering the livelihood conditions of the state employees, underscore the importance of the knowledge of home economy on spiritual elevation of individuals and organization. The research has concluded that organizations, for promoting spirituality of individuals and then the organization, are charged with the duty of instructing their employees the knowledge of home economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge of home economy
  • Fate of livelihood
  • Spirituality of Organization
  • Employees’ livelihood