کارکرد زبان و ادبیّات فارسی در ترویج و تعمیق معنویّت (با تأکید بر دیدگاه های مقام معظّم رهبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و مدرس سازمانی زبان و ادبیات فارسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

غنای فرهنگیِ زبان و ادبیّات فارسی که سرشار از ظرافت و زیبایی ­آفرینی است و همچنین پیوند ناگسستنی آن با آموزه ­های اسلامی، آن را از پسِ قرن­ های متمادی در خدمت ترویج و تعمیق باورهای معنوی و دینی قرار داده است. کارکردهای گوناگون ادبیّات فارسی در عرصة ترویج و تعمیق معنویّت با توجّه به ظرفیّت­های فراوان آن، در انواع ادبی مختلف به ویژه ادبیّات تعلیمی و قالب­ های نظم و نثر، ظهور و بروز یافته است. مقام معظّم رهبری به عنوان ادیبی آشنا با فنون و ظرائف ادبی، همواره نسبت به این زبان و ادبیّات اهتمام داشته و بر توانمندی و گنجایش عظیم آن تاکید نموده ­اند. ادبیّات متعهّد، شاعران و نویسندگان انقلابی و مسلمان، در فراز و نشیب­ های گوناگون انقلاب اسلامی نقش موثّری در بیداری و آگاهی توده­ ها، ایفا نموده ­اند و شعر و نثر فارسی با ویژگی­ های منحصر به فرد خود، همچنان می ­توانند در خدمت اسلام و ترویج و تعمیق معنویّت در جامعة اسلامی و فراتر از آن در جهان اسلام باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Function of Persian Language and Literature in Propagating and Deepening Spirituality (Emphasizing the Views of the Supreme leader)

نویسنده [English]

  • Mahdi Rezazade Ghazaa’n
PhD in Persian language and Literature, Islamic Azaad University, Kashan Branch
چکیده [English]

Cultural wealth of Persian language and literature which is abundant in delicacy and beautifying and its un-dissolved integrity with Islamic doctrines has put this language at the service of propagating Islam and deepening religious and spiritual beliefs for centuries. The various functions of Persian language and literature in deepening and propagating religious spirituality has become manifest in different literary genres especially in poetry, prose and instructional literature. The supreme leader who is familiar with literary techniques and finenesses has devoted continuous attention to this language and emphasized enormous capacities and capabilities of this language. Besides, this faithful language and Muslim revolutionary poets and writers have played a critical role in awakening people in ups and downs of the revolution. Persian prose and poetry with its exclusive characteristics can serve Islam and propagate and deepen spirituality in the country and beyond it in the world.