آداب و آثارِ انتقاد سازنده با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.

چکیده

یکی از اصول مهم و لازم در موفقیت فرد و جامعه، نگاهِ عدمِ رضایت به وضع موجود و تلاش برای رسیدن به شرایط مطلوب است. بدین منظور لازم است افراد جامعه در تمام سطوح، به نقاط ضعف و قوت خود شناخت داشته باشند. یکی از ابزارهای لازم جهت حصول این شناخت، به‌کارگیری انتقاد سازنده در جهت اصلاح و تحول است. مقام معظم رهبری به‌دفعات در بیانات خویش به‌طور حکیمانه موضوع انتقاد سازنده را مورد تأکید قرار داده‌اند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه‌ای آن‌را مورد بررسی قرار داده است. نویسندةمقاله، پس از بیان مفهوم‌شناسی، اهمیت و ضرورت انتقاد سازنده، آداب آن‌را از دیدگاه مقام معظم رهبریK به بحث نهاده است که ازجملة آن‌ها می‌توان به رعایت اخلاق اسلامی، پیشگامی در انتقاد از خود، موقعیت‌شناسی و درک صحیح اقتضائات موجود و انتقاد از کار نه شخصیت افراد اشاره کرد و همچنین آثار آن‌را که شامل متذکر شدن انسان و اصلاح او، تحول مطلوب در جامعه به‌وسیلة پویایی و نشاط ناشی از انتقاد، تبیین حقایق، روشن شدن اذهان، افزایش ضریب امنیت ملی، اجتماعی، شهروندی، ایجاد احساس هویت در مردم و پاسخ‌گو شدن مسئولین است را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Etiquettes and Effects of Constructive Criticism in the View of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshniyat 1
  • Abbas Sharifi 2
1 Assistant Professor of Quranic Sciences and Tradition, Shahid Mahalati Higher Education Complex
2 PhD Candidate of Quranic Sciences and Tradition, Islamic Azad University, Isfahan Branch
چکیده [English]

A critical necessity for success of individuals or societies is adoption of non-gratified stance against the status quo and trying for fulfilling the ideal.  To this aim, individuals in all levels of the society are required to become cognizant of their weaknesses and strengths. A major tool toward this is use of constructive criticism for reform and change. Constructive criticism has been wisely emphasized in many occasions by the supreme leader. The current research has used a descriptive-analytical method and employed documents to delve into this issue. After elaborating on the concept of constructive criticism, its weight and importance, the researcher has discussed the etiquettes of constructive criticism in the words of the supreme leader which include observing Islamic ethics, priority of self-criticism, considering the context and occasion, understanding necessities of criticism properly and criticizing the action rather than doer of the action. Accordingly, the consequences of criticism are human remembrance and reform, ideal change in society, joy and movement in the society, explaining truth, minds enlightenment, improving national, social and civil security, creating sense of identity among people and responsibility of authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructive Criticism
  • Destruction
  • Change
  • Reform
  • Etiquette