شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه‌های گفتمان آتش به اختیار از منظر امام خامنه‌ای (مدظله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، مدیریت و علوم و تحقیقات قم، قم، ایران

چکیده

طرح موضوعِ گفتمان «آتش به اختیار» در ادبیات انقلاب اسلامی با توجه مقتضیات زمان و مصالح جامعه اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، نشان از لزوم مقابله با هجمه‌های فرهنگی دشمنان دارد از این رو تبیین و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های آن می‌تواند تکلیف نخبگان و فرهیختگان جامعه اسلامی را به‌عنوان افسران جنگ نرم، در مواجهه با دشمنان مشخص ساخته و به نمایش کارآمدی نظام اسلامی در برهه کنونی بپردازد.
در تحقیق حاضر تلاش شده با استفاده از روش‌های تحلیل مضمون و سایر رویکردهای کیفی به شناسایی و تبیین ابعاد گفتمان آتش به اختیار، از منظر مقام معظم رهبری به‌عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات کنونی کشور پرداخته شود. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد برخی از مهم‌ترین ابعاد و مؤلفه‌های گفتمان آتش به اختیار از منظر مقام معظم رهبریK عبارت است از: ابعاد علمی، فرهنگی، فکری و جهادی که به شکل‌گیری ارکان اصلی گفتمان یادشده، منتهی می‌شود که توجه دقیق به مفاهیم و پیاده‌سازی صحیح ابعاد مربوط بر اساس قوانین اسلامی و احکام دینی، می‌تواند توفیق و پیشرفت جامعه اسلامی را در برهه کنونی سبب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Dimensions and Components of “Fire at Will” in the Viewpoint of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Pejman Salehi
PhD Candidate of Educational Management, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Brining “fire at will” into the discourse of the Islamic revolution due to the demands of time and interests of the Islamic society uncovers the necessity of confronting the cultural attacks imposed by the hostile front. Therefore, identifying and explaining the dimension and components of this concept, helps the elites of the society to adopt efficient counter-measures against the enemies and promote the efficiency of the Islamic system. Thus, the current research has employed theme analysis and other appropriate qualitative approaches to uncover these components and dimension as solution to some of the problems of the country. The findings showed that the most important dimensions and components of “fire at will” include scientific, cultural, intellectual and Jihadi which give birth to the foundations of the discourse. Considering these dimensions and putting them into effect in an accurate manner and according to Islamic regulations and Islamic decrees, bring about success and development of Islamic society in this occasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft War
  • Fire at Will
  • Imam Khamenei
-          آزادی،‌ امید. و منصوری، قباد وکمری، اله­یار، مطالعة ولایت‌فقیه و مهم‌ترین ابعاد نقش و کارکردهای آن در انقلاب اسلامی،نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، ‌1395.
-          آهویی، مهدی و سامعی، حانیه، سیر تکامل مفهوم «صهیونیسم‌ستیزی» در گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی (دانشگاه همدان)، شماره 2، سال ششم تابستان 1395.
-          احمدیان، علی‌اکبر،  مدل‌سازی مدیریت جهادی با بهره‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجله سیاست دفاعی، شماره 87، سال بیست و دوم، تابستان 1393.
-          اسدی، ناصر، تحلیل گفتمانی سیاست خارجی آیت‌الله خامنه‌ای (گفتمان تعامل‌گرایی ضد نظام سلطه)، فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، شماره 5، بهار و تابستان 1393.
-          اسکندری، مجتبی و ثمنی، اسماعیل، طراحی و تبیین الگوی پیروی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی6 و امام خامنه‌ایK، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 3، بهار و تابستان1391.
-          افشانی، هادی، شبهه شناسی: ولایت‌فقیه و اصل 110 قانون اساسی، مجله علمی مبلغان، شماره 141،  خرداد - تیر 1390.
-          برزگر، کیهان و رضایی، مسعود، راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 74، زمستان 1395.
-          ترابی، یوسف، امنیت اخلاقی در سپهر اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،  شماره 8، بهار 1393.
-          جاویدی، رقیه،  شاخص‌های حاکم و زمامدار در نظام سیاسی پیشرفته از دیدگاه امام خمینی6و آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه فرهنگ پژوهش، شماره 16، زمستان 1392.
-          جلالوند، مهدی و جلالوند، بهزاد، مبانی فرمان «آتش به اختیار» در منظومه فکری امام خامنه‌ای، مجله اندیشنامه ولایت، شماره 4، پاییز و زمستان 1395.
-          جهان‌بین، فرزاد و معینی پور، مسعود ،  فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره 39، زمستان 1393.
-          خامنه‌ای، سید علی، سخنان مقام معظم رهبری حفظه الله؛ حفظ سنگر مستحکم انقلاب و دفاع از امنیت داخلی و خارجی، مجله مبلغان،  شماره 207، مهر و آبان 1395.
-          دانائی فرد، حسن و باقری کنی، مصباح الهدی و خانی، علی، فهم اولویت‌های تحول آموزش‌وپرورش از دیدگاه امام خامنه‌ایK، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 1، سال 23بهار 1394.
-          درخشه، جلال و رحمتی، مسعود و جاوری، محمدجواد، جهانی‌سازی در اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ایK، پژوهشنامه انقلاب اسلامی (دانشگاه همدان)، شماره1، سال سوم زمستان 1392.
-          دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری برگرفته از سایت اینترنتی: http://farsi.khamenei.ir/
-          دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و مرتضوی شریف، الگوی تصمیم‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌های آیت‌الله خامنه‌ای، رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 38، بهار 1396.
-          زارعی، غفار و ابولی، عابدین، چالش‌ها و فرصت‌های جهانی‌شدن در تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، نشریه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، شماره12،  بهار 1397.
-          سالمی، حسین و یداللهی، رضا، ارائه الگوی دفاعی حاکم بر اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 96، سال پانزدهم، پائیز 1396.
-          شاه علی، احمدرضا،  محرک‌های اجتماعی پیشبرد فتنه در جنگ نرم از دیدگاه حضرت علیA، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 1390.
-          شایگان، فریبا، بررسی شاخص‌های امنیت اجتماعی از منظر «آیت‌الله سید علی خامنه‌ای»، فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، شماره1، سال دوم، بهار و تابستان 1391.
-          شفیعی، احمد و برزگر، ابراهیم و مراد زاده، علی،  نقش ولایت و رهبری در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی رهبری امام خامنه‌ایK)، فصلنامه آفاق امنیت، شماره30، بهار 1395.
-          صدیقی، مجتبی و هرسیج، حسین و مسعود نیا، حسین، بررسی نسبت پیشرفت علم و فنّاوری در اندیشه سیاسی آیت ا... خامنه‌ای، فصلنامة رهیافت انقلاب اسلامی، زمستان 1396.
-          طاهری نیا، احمد، خاستگاه و چیستی اصل عدم ولایت در فقه سیاسی شیعه، مجله حکومت اسلامی، شماره 78، زمستان 1394.
-          عظیمی شوشتری، عباسعلی، نقش ولایت‌فقیه در حفظ ارزش‌ها، نشریه حصون، شماره 3، 1384.
-          علیزاده، محمدجوا و مرادی صالحی، علیرضا،  نقش اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی از منظر امام خامنه‌ایK.، 1391.
-          فرهی بوزنجانی، برزو و محمدی، ابوالفضل و حصیرچی، امیر،  الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه از منظر مقام معظم رهبری (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، شماره 7 و 8،  پاییز و زمستان 1389.
-          فیروزآبادی، سید حسن و رضاییان، مهدی، راهبردهای ارتقای اعتمادبه‌نفس ملی در گفتمان فرهنگی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 44،  تابستان 1390 .
-          قربانی، مصطفی و پروانه، محمود،  گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری، دو فصلنامه علمی- تخصصی اندیشنامه ولایت، شماره 3، سال دوم، بهار و تابستان 1395.
-          لطفی، محمود، مبانی ولایت و اختیارات ولی‌فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، شماره 52، تابستان 1388.
-          محمدعلی زاده، اکبر و زارع، ساسان،  الگوی «عمل جهادی» از دیدگاه امام خامنه‌ایK، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 11، پاییز 1394.
-          مرشدی زاده، علی،  مؤلفه‌های هویت اسلامی و ایرانی در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 70، تابستان 1396.
-          مظفری، آیت، مبانی بصیرت، مجله حکومت اسلامی، شماره55،  بهار 1389.
-          معینی پور، مسعود و عبدالله نسب، محمدرضا،  رابطة ولایت و جمهوریت در اندیشة سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه سیاست متعالیه، شماره 15،  زمستان 1395.
-          منوچهری، عباس (1392)، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
-          میردامادی، سیدمجید، ضرورت و مشروعیت حکومت ولایت‌فقیه از منظر امام خمینی6و میرزای نائینی6، مجله مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 36،  پاییز و زمستان 1396.
-          نجاتی منفرد، علی‌رضا و  کمالی، محمدرضا، دل‌خوش، سید کاظم، بررسی راهبردهای رسانه‌ای و فرهنگی دشمن درنبرد علیه انقلاب اسلامی از منظر امام خامنه‌ایK، 1395.
-          نصیری، علی‌اصغر، راهبرد جهاد کبیر در اندیشة امام خامنه‌ایK، مجله پیام، شماره 121 و 122، پاییز 1395.
-          نیک‌روش، ملیحه، کنکاشی پیرامون جنگ نرم فرهنگی، شاخص‌ها، اهداف و راهکارهای فرهنگی- اجتماعی، فصلنامه مطالعات عملیات روانی،شماره 39،  بهار 1393.
-          Braun, B. Clark,“using thematic analysis in psychology”, vol 3. No 2, V 2006،  PP 77- 110.