کلیدواژه‌ها = اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. شیوه های کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مدیریّت علوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-46

علیرضا میرزایی