اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 47
تعداد مشاهده مقاله 11948
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7776
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 563 روز
درصد پذیرش 27 %