کلیدواژه‌ها = بیانیۀ گام دوم انقلاب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی قرآنی بیانیۀ گام دوم انقلاب با رویکرد زبان‌شناختی بینامتنیت

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 85-108

نورالدین پروین؛ مهدی شوشتری


2. حمایت از کالای ایرانی؛ راهکاری در تحقق بیانیۀ گام دوم انقلاب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 131-154

سید محمد حیدری خورمیزی؛ مهدی شوشتری؛ هادی خوشنودی