کلیدواژه‌ها = جهاد کبیر
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه