کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 3
1. اقتصاد مقاومتی نمود آموزه های اعتقادی و اقتصادی اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-20

اسحاق طاهری سرتشنیزی


2. گفتمان ماندگاری انقلاب در آرای مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-112

مصطفی قربانی؛ محمود پروانه


3. بنیادشناسی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر سخنان امام خامنه ای دامت برکاته

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-21

اسحاق طاهری سرتشنیزی