کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 3
1. شاکله، بازتابی بنیادین از حالات و اطوار نفس و فطرت در پرتو آموزه های دینی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-81

محسن شیراوند؛ سید علی محمد موسوی


2. مؤلّفه های قدرت ساز بیداری اسلامی در کلام مقام معظم رهبری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-117

داود ابراهیم پور


3. مروری بر نرمش قهرمانانه در قرآن با تأکید بر کلام رهبری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-125

فاطمه مریدی