اهمیت، ضرورت و جایگاه امامت در نگاه حضرت صدیقه طاهره(س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مذاهب کلامی و عضو هیأت علمی دانشکده عقیدتی سیاسی شهید محلاتی

چکیده

امامت در اندیشه الهی و ربانی حضرت فاطمه(س) جایگاه و منزلت بی‌بدیلی دارد که مبین اهمیت و ضرورت آن در نظام معرفتی آن بانوی بزرگ اسلام است. جنبه‌ها و مؤلفه‌های ایمانی مورد تصدیق ایشان برای زیست مؤمنانه متنوع و بسیار بوده و از محوری‌ترین آنها امامت اهل‌بیت(ع) است. اهمیت و ضرورت باور به مقام رفیع امامت و معرفت نسبت به این موضوع در کلام حضرت صدیقه طاهره(س) بسیار مشهود است. آن‌چنان‌که در خطبه فدکیه منش فردی و رفتار سیاسی ایشان در لایه‌های کارکردی مبین وجود یک نظام منسجم و پیوسته به مقوله پیشوای امت اسلامی است. برشمردن جنبه‌های مختلف فلسفه تشریع و برجسته کردن حوزه عمومی و اجتماعی در علل تشریع عناصری مانند امر به معروف و نهی از منکر برای تأمین مصلحت جمعی و ممانعت از ترتب مفاسد و قصاص برای صیانت از خون انسان‌ها، مشیر به یک فلسفه اجتماعی در نظام اندیشه‌ای آن حضرت است که مرکز ثقل آن وجود ولی صالح و امام راشد و راقی در رأس امت است. وجود امام برای حفظ انسجام امت منوط به پذیرش ولی و امام از سوی مردم و اعانت خواص در نظام کارگزاری است. در این مقاله با محور قرار دادن کلمات نورانی حضرت صدیقه طاهره(س) در خطبه فدکیه و رفتار ایشان در طول زندگی، منزلت و اهمیت و ضرورت امامت از منظر این بانوی بزرگوار مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance, Necessity and Position of the Theory of Imamat in the view of Her Holiness the Fatemah the Seddiqah

نویسنده [English]

  • Alireza Mirzayi
چکیده [English]

Imamat, in the divine thought of her holiness the Fatemah, enjoys an unequalled position and degree which indicates the importance and necessity of it in theological system of that great noblewoman of Islam. Her faith factors and components for a faithful life are diverse in number the most pivotal of which revolve around the Imamat of the household. The necessity and importance of having faith and understanding the exalted position of Imamat is evident in the words of her holiness. Her individual gentility and political behavior in functional layers in sermon of Fadakiyeh connote a coherent and cohesive system towards the issue of leadership of Islamic nation. Describing different aspects of the philosophy of Tashri`a and highlighting social and public logics behind Tashri-e including directing others to do good (Amr Be M`aroof) and enjoining not to commit bad ( Nahy Az Monkar) aimed at securing collaborative interest and preventing corruption, and Ghesas aimed at saving the lives of people, all indicate a social philosophy in the thought of her holiness the gravity center of which is the presence of a righteous guardian and a promoter and leader Imam who is in authority over nation. Presence of Imam for securing solidarity depends on accepting the guardian and Imam from the side of nation, and supporting him from the side of elites in agency system. In the current research, considering the enlightening words of her holiness in Fadakiyeh sermon and her tradition, we have lit upon the importance, necessity and position of Imamat in the view of her holiness the Fatemah the Seddiqah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamat
  • obedience
  • Solidarity
  • Collaborative System
  • Disunion