اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 59
تعداد مشاهده مقاله 27405
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 547 روز
درصد پذیرش 27 %