ماهیت حکم حکومتی در اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

3 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

احکام شرعی به مجموعه قوانینی اطلاق می­شود که خداوند متعال برای رسیدن انسان به سعادت وضع نموده است. احکام حکومتی در اسلام، به آن بخش از احکام اطلاق می­شود که شمای اجرایی و جزئی داشته و از سوی حاکم اسلامی با تبعیت از شریعت و در راستای احکام کلی دین، برای اداره جامعه اسلامی و بر اساس مصالح امت جعل می­گردد تا به سبب آن مقدمات سعادت انسان فراهم شود. اعتقاد به وجود چنین اختیاری برای فقیه عادل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توسط امام خمینی(ره) برجستگی خاصی پیدا نمود. این مسئله، ریشه در اندیشه­های بنیادین ایشان از جمله نگاه ویژه به سیاست و گستره آن در دامنه احکام اسلامی، نگاه خاص به حکومت و لزوم و اهمیت آن در نظام فکری اسلام و نیز نگاه وی به مدل حکومت در عصر غیبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Governmental Decree in Imam Khomeini’s Thoughts

نویسندگان [English]

  • Abdullah Haji Ali Lalani 1
  • Salman Ghasemnia 2
  • mahdi jalalvand 3
1 Assistant professor of Quranic sciences, Al-mustafa International University
2 Ph.D. student of Theological denominations, University of Religions and Denominations
3 Ph.D. student of Islamic philosophy and theology, Islmaic Azad University of Tehran
چکیده [English]

Decrees of Divine law consist of rules and regulations revealed by God for human being to attain bliss. Governmental Decrees in Islam include such executive and detailed orders that Islamic rulers following Sharia and general principles of religion infer in order to manage Islamic society with respect to nation’s best interests which ultimately lead to bliss. Belief in such a will for righteous Faqih, being rooted in his fundamental ideas including his special perspective on politics and its extent in Islamic decrees, his special perspective on government and its necessity and importance in Islamic system of thought and his view of a ruling model at the time of absence, was significantly emphasized by Imam Khomeini after Islamic revolution.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Governmental Decree
  • Politics
  • Government