مبنای مشروعیت تقنین توسط نمایندگان مجلس از منظر امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

ضرورت وجود مجالس و پارلمان­ها در حکومت­های امروزی بر هیچ­کس پوشیده نیست. در حکومت اسلامی نیز لزوم وجود چنین نهادی، غیر قابل انکار است. نمایندگان مجلس دارای وظایف و اختیاراتی هستند که موجب گشته خواه ناخواه اجرا و عملیاتی ساختن آنها، متضمن نوعی اعمال ولایت و سرپرستی باشد. در اندیشه اسلامی هیچ اعمال ولایت و نفوذ امری نسبت به مردم، مشروع نیست، مگر اینکه مأذون از طرف خداوند متعال باشد. این اصل اساسی مورد توافق همه فقها و از جمله امام خمینی(ره) می­باشد. بنابراین برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیت لازم را جهت اعمال قدرت داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس مستندی برای آنان وجود داشته باشد. از میان فقها، بررسی اندیشه امام خمینی(ره) به­عنوان نظریه‌پرداز بزرگ حکومت اسلامی، در خصوص مستندات مشروعیت نمایندگی مجلس، از اهمیت فراوانی برخوردار است.  با مراجعه به آراء امام(ره) در این خصوص، دو راهکار مختلف برای اثبات مشروعیت نمایندگی مجلس فراچنگ می­آید؛ راهکار نخست: تسری مشروعیت از فقها به نمایندگان است و مورد دیگر: احتجاج به ادله مشروعیت وکالت در فقه اسلامی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Basis of Parliament Members` Legality for Legislating in Imam Khomeini`s View

نویسنده [English]

  • Naqi Aqazadeh
Ph.D. student of Fiqh and law, Islamic Azad University of Qom
چکیده [English]

Necessity of parliament and congress in today`s government may not be doubted by any one and so is in an Islamic government. Parliament deputies are bound to such duties and rights that performing them needs a kind of guardianship and authority. In Islamic thought, no type of exerting guardianship and authority is divinely permitted other than that given by the Supreme God to faqih. Therefore, a reasonable documentation is needed for parliament deputies to have such a legality and right. To solve the problem, among foqaha, studying Imam Khomeini’s thought as the great theoretician of the Islamic revolution is of great importance. Referring to Imam Khomeini’s ideas, we meet two solutions in the field. One is extending legitimacy as far as it includes legislature and the other is regarding parliament right as a kind of attorneyship given to the deputies by people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Representation
  • Parliament
  • Legislature
  • Imam Khomeini
  • Attorneyship