شیوه های کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مدیریّت علوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مذاهب کلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

هر نظام حکومتی برای ادامة حیات، کارآمدی و جلب رضایت مردم نیازمند مدیرانی صالح، کاردان و متعهّد است. این امر نیازمند تقویت بنیه اعتقادی و باورمندیِ دینی آنان است که با خودکنترلی و خویشتن­ بانی مستمر به حفظ صلاحیّت­ های مورد نظر کمک می­ کنند و به عنوان پروژة مکمّل رصد و پایش مستمر کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت، دارای ضرورت تام است که در معرض خطر انحراف هستند.ایمن­ سازی جامعه و حکومت نیازمند مرکزی هوشمند برای جمع­ آوری، تجزیه، تحلیل و پردازش اخبار واصله و تبدیل آن به اطلاعات قابل بهره­ برداری و تصمیم جدّی بر اساس آن است. در منهج و مسلک علوی، حکومت، هدفِ محوری و در جهت تعالی جامعه و توسعه و تعمیق معنویّت و پرورش انسان­ های ربّانی است و  به همین دلیل به کنترل نظامند و رصد هوشمند و سیّال و اقتضایی کارگزاران که در مهندسی فرهنگ عمومی نقش تاثیرگذاری دارند، توصیه اکید شده است. جامعه­ سازی سالم و پارسا در این منطق از حلقة نخبگان سیاسی و مدیریّتی به‌صورت هدفمند شروع و به بدنة جامعه تسرّی می­ یابد. گماشتن عین (جاسوس) و ایجاد شبکه جمع­ آوری اخبار و جامعه اطلاعاتی و اشرافیّت اطلاعاتی بر حوزة حکومتی و تصمیم ­گیری بر اساس اطلاعات موثّق، از ممشای مدیریّتی امام علی(ع) قابل اصطیاد است. در این پژوهش با استناد به فرامین و رفتار مدیریتی آن حضرت، پایش و رصد مستمر کارگزاران به صورت یک فرهنگ قابل تأسی و هنجارساز مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of Controlling and Supervising the Performance of Agents in Alavi Management

نویسنده [English]

  • Alireza Mirzaei
Assistant Professor of theological religions, Shahid Mahalati High Education Institution.
چکیده [English]

Every governmental system - to find peoples’ satisfaction, achieve efficiency and survive - stands in the need of righteous, expert and committed managers. This requires strengthening faith-related foundations and religious beliefs in managers which brings about continuous self-control and self-supervision in them and, in turn, helps them to hold these qualifications. This can also serve as necessary and supplementary project in supervising and controlling those governmental agents and power-owners that are exposed to deviation. Also, securing the society and government requires an intelligent center for collecting, analyzing and processing the received news and then changing them into useful information on the basis of which serious decisions are made. In Alavi’s doctrine, the government is goal-oriented and toward the elevation of society, development and deepening spirituality and training godly human beings. Therefore, occasional and undetermined but systematic control and intelligent supervision of agents who have critical role in public cultural engineering is strongly emphasized. In this logic, pious socialization starts from the circle of political and managerial elites in a targeted manner and then flows into the society. Recruiting spies and establishing intelligent networks and information look-over for inspecting governmental domains and then making decision on the basis of trusted information is a course of action that can be derived from the managerial policy of Imam Ali (a). The current research has relied on commandments and managerial behavior of Imam Ali to delve into continuous supervision and control of managers as an imitating and normalizing culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collecting
  • Information
  • Information look-over
  • News
  • Supervision