هویت‌پژوهی اقدامات پیشگیرانه امنیتی از منظر فقه امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

3 دانشیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

دشمنان، اسلام را خطری بزرگ برای تمدن غرب معرفی کرده و باور جهانیان را نسبت به اسلام به پدیدة اسلام هراسی مبدّل نموده‌اند؛ این توطئه سبب کاهش امنیت نظام اسلامی گردیده؛ نظر به اهمیت امنیت در بقای حیات سیاسی ‌ـ اجتماعی نظام اسلامی، این سؤال مطرح است که راه‌های پیشگیری از توطئة دشمنان کدام است؟ در همین راستا، این پژوهش هدف بررسی مبانی فقهی و استخراج ادلة اقدامات پیشگیرانه علیه توطئة دشمنان جمهوری اسلامی ایران؛ دستیابی به راهکارهای فقهی جهت مدیریت تهدیدات و کاهش آسیب توطئه دشمنان را دنبال می­کند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نتیجة تحقیق احصاء و تحلیل اقدامات پیشگیرانة متعارف چون تحریم حقوقی، جاسوسی و نفوذ، اشراف بر اسناد اطلاعات و تجهیزات، ایجاد رعب، اختلال در فناوری اطلاعات، اختلاف‌افکنی و ... ؛ اقدامات پیشگیرانه غیرمتعارف مانند کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی و فردی، خیانت، ظلم، ترویج فساد و فحشا در دشمن به­دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Nature of Preventive Security Measures in Imamiyeh Jurisprudence; Emphasizing the View of Imam Khamenei

نویسندگان [English]

  • Hussein Kadivar 1
  • Hamid Ghanbari 2
  • Hassan Talashan 3
  • Amir Molamohammad Ali 2
1 PhD Candidate of Jurisprudence and Foundations of Law, Shahid Mahalati Higher Educational Complex
2 Assistant Professor of Jurisprudence and Foundations of Law, Shahid Mahalati Higher Educational Complex
3 Associate professor in Department of Politics, Shahid Mahalati Higher Educational Complex
چکیده [English]

Enemies have envisaged Islam as a great danger for western civilization and thus have changed the view of the world toward Islam into Islam-phobia. Such a plot has declined the security of Islamic system. Considering the weight of this issue in securing social-political life of Islamic system, a question has raised that what are the appropriate counter-measures of this plot. Therefore, the current research is aimed at a) investigating the foundations of jurisprudence for extracting the proofs submitted on preventive measures against the plot by the enemies of the Islamic revolution of Iran, b) arriving at a jurisprudential approach toward managing threats, c) dwindling the damage of the plot by the enemy. Using a descriptive-analytical method, it is concluded that conventional measures must be separated from non-conventional ones. Conventional measures include legal sanction, spying and influence, dominance on information, documents and equipments, Terrorism, inflicting disorder on information technology, invoking dispute, breaching military treaties, inflicting disorder on political, economical and legal systems, entering into military treaty with other countries, psychological operation and rumor spread. Non-conventional measures include using mass destruction weapons, treachery and propagating corruption and prostitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature Study
  • Preventive Measures
  • Deterrence
  • Security
  • Threat